• Opslået for: 21 dage siden
 • Placering: Valby
 • Løn: løn efter kvalifikationer min 200 kr + overarbejdstillæg
 • Type: Fuldtid

Vi søger for innovativ entreprenørvirksomhed på Sjælland svejser/smede til TIG svejsning og lodning af fjernvarmerør

English read below

Vi søger dig, der har stor erfaring indenfor smede/svejsning og et gyldigt svejsecertifikat inden for TIG svejsning og har lyst til en alsidig arbejdsdag med arbejdssted på flere lokationer.

Virksomheden udfører alle former for smedeopgaver og har ekspertise i at håndtere komplekse byggeprocesser. Din dagligdag starter på en virksomhedens pladser i Gentofte, Valby, Taastrup, hvorfra der køres til opgaverne i firmabil. Firmabil kan evt. lånes hjem til bopæl.

Arbejdsopgaver:

 • Svejsning af fjernvarmerør med TIG og kobberrør med ilt og gas

Faglige kompetencer:

 • Du har erfaring med TIG-svejsning
 • Du har et gyldigt svejsecertifikat indenfor TIG
 • Du tager aktivt del i opgaverne og kan arbejde selvstændigt
 • Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst
 • Du har kørekort

Personlige kvalifikationer:

 • Du er stabil og møder til tiden
 • Du er omgængelig og fleksibel
 • Du er engageret
 • Du har lyst til at arbejde i et godt arbejdsmiljø
 • Engelsk på samtaleniveau

Løn- og overenskomst:

Løn efter kvalifikationer dog minimum grundløn på 200 kr. plus overarbejdstillæg efter 37 timer jf. overenskomst. Varighed flere år. Arbejdstøj og -sko, samt andet sikkerhedsudstyr udleveres af virksomheden. Godt arbejdsmiljø.

Arbejdstiden:
Kl. 07.00 (der er evt. mulighed for kortere arbejdsuge)

Opstart: hurtigst muligt

Er du interesseret?

Send os dit CV hurtigst muligt og fortæl os, hvorfor vi skal ansætte dig.  Annoncen fjernes, når rette kandidater er fundet.

Du sender dit ansøgning/CV til Lene på lj@backupvikar.dk

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om stillingen er du velkommen til at kontakte vores konsulent Lene pr. telefon 30502284 (mandag-fredag kl. 8.00-15.30).

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

-----

For innovative construction company on Zealand we are looking for
blacksmiths/welders for TIG welding of district heating pipes (2-4 employees)

The innovative construction company on Zealand is looking for blacksmiths/welders for TIG welding and soldering of district heating pipes.

We are looking for you who have extensive experience in welding and a valid welding certificate in TIG welding and want a flexible working day with work at several locations.

The company carries out all types of contruction work and has expertise in dealing with complex construction processes. Your daily routine will start at one of the company's locations in Gentofte, Valby, Taastrup, from where you will drive to the assignments in a company car. Company car can be lent to your home if necessary.

Work assignments:

 • Welding of district heating pipes with TIG and copper pipes with oxygen and gas

Professional skills:

 • You have experience with TIG welding.
 • You have a valid welding certificate in TIG
 • You take an active part in tasks and can work independently
 • You are meticulous and quality conscious
 • You have a driving licence

Personal qualifications:

 • You are stable and meet on time
 • You are sociable and flexible
 • You are committed
 • You want to work in a good working environment
 • English at conversational level

Salary and collective agreement:

Salary according to qualifications but minimum basic salary of 200 DKK plus overtime allowance after 37 hours as per collective agreement. Duration several years. Work clothes and shoes and other safety equipment are provided by the company. Good working environment.

Working hours:

07.00 (shorter working week may be possible)

Starting date: as soon as possible

Are you interested?

Send us your CV as soon as possible and tell us why we should hire you.  The advertisement will be removed when suitable candidates are found.

Please send your application/CV to Lene at lj@backupvikar.dk

If you have any questions or would like more information about the position, please feel free to contact our consultant Lene by phone 30502284 (Monday-Friday 8.00-15.30).

We look forward to hearing from you.

 

Se ledige jobs inden for denne branche

Kan du ikke finde dit drømmejob? Registrér dit cv og bliv opdateret på nye jobmuligheder inden for dit område.